0963 63 60 66

Chuyên gia Tư vấn Quản lý

22 April, 2019
Ông Bùi Doãn Huy

Ông Bùi Doãn Huy

Ông Bùi Doãn Huy là Giám đốc Nghiên cứu thị trường, đồng thời là Chuyên gia Tư vấn của OCD. Kinh nghiệm Ông Huy từng là […]
17 April, 2019
Ths. Bùi Kim Liên

Ths. Bùi Kim Liên

Bà Bùi Kim Liên là Trưởng phòng Nhân sự của OCD, đồng thời là Chuyên gia Tư vấn Quản lý của OCD, chuyên sâu về các […]
17 April, 2019
ThS. Lê Kim Ngọc

ThS. Lê Kim Ngọc

Bà Lê Kim Ngọc là Chuyên gia Tư vấn Quản lý cao cấp của OCD. Kinh nghiệm Bà Ngọc có kinh nghiệm quản lý Hành chính […]
11 April, 2019
ThS. Đoàn Vân Hà

ThS. Đoàn Vân Hà

Bà Đoàn Vân Hà là Chuyên gia Tư vấn Quản lý của OCD, đồng thời là giảng viên bộ môn Kinh tế vĩ mô và Quản […]