0963 63 60 66

Chuyên gia Tư vấn Quản lý

20 August, 2020
Khởi động dự án Tư vấn xây dựng Khung Năng Lực cho MERAP

Khởi động dự án Tư vấn xây dựng Khung Năng Lực cho MERAP

Ngày 20/8/2020, Công ty Cổ phần Tập đoàn Merap và Công ty Tư vấn Quản lý OCD đã Khởi động dự án Tư vấn xây dựng […]
22 April, 2019
Ông Bùi Doãn Huy

Ông Bùi Doãn Huy

Ông Bùi Doãn Huy là Giám đốc Nghiên cứu thị trường, đồng thời là Chuyên gia Tư vấn của OCD. Kinh nghiệm Ông Huy từng là […]
21 April, 2019
Lê Kim Ngọc

ThS. Lê Kim Ngọc

Bà Lê Kim Ngọc là Chuyên gia Tư vấn Quản lý kiêm Giám đốc Dịch vụ Đào tạo của OCD. Kinh nghiệm Bà Ngọc có kinh […]
17 April, 2019
Ths. Bùi Kim Liên

Ths. Bùi Kim Liên

Bà Bùi Kim Liên là Trưởng phòng Nhân sự của OCD, đồng thời là Chuyên gia Tư vấn Quản lý của OCD, chuyên sâu về các […]
11 April, 2019
Đoàn Vân Hà

ThS. Đoàn Vân Hà

Bà Đoàn Vân Hà là Chuyên gia Tư vấn Quản lý của OCD, đồng thời là giảng viên bộ môn Kinh tế vĩ mô và Quản […]
//]]>