0963 63 60 66

Tài liệu khóa đào tạo “Thiết kế và sử dụng khung năng lực trong quản trị nhân sự”

Cách xây dựng OKR trong doanh nghiệp
5 September, 2019
Chấm đen nhân sự
Chấm đen nhân sự
5 September, 2019

Đây là tài liệu dành riêng cho học viên khóa đào tạo “Thiết kế và sử dụng khung năng lực trong quản trị nhân sự” tổ chức ngày 11 – 13/09/2019.

Đề cương đào tạo Từ điển và Khung năng lực

Slide khóa học Từ điển và Khung năng lực