0963 63 60 66

Tài liệu khóa đào tạo “Thiết kế và sử dụng khung năng lực trong quản trị nhân sự”

Cách xây dựng OKR trong doanh nghiệp
5 Tháng Chín, 2019
Chấm đen nhân sự
Chấm đen nhân sự
5 Tháng Chín, 2019

Đây là tài liệu dành riêng cho học viên khóa đào tạo “Thiết kế và sử dụng khung năng lực trong quản trị nhân sự” tổ chức ngày 11 – 13/09/2019.

Đề cương đào tạo Từ điển và Khung năng lực

Slide khóa học Từ điển và Khung năng lực

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

As you found this post useful...

Follow us on social media!