0963 63 60 66

ThS. Chu Đức Thành

Marketing là gì
Marketing là gì? Vai trò của marketing với doanh nghiệp
14 April, 2019
Bà Phạm Linh Chi
Bà Phạm Linh Chi
15 April, 2019
Show all
ThS. Chu Đức Thành

ThS. Chu Đức Thành

Ông Chu Đức Thành là Chuyên gia Phân tích của OCD.

  • Kinh nghiệm

Ông Thành có gần 03 năm trong lĩnh vực tư vấn, nghiên cứu thị trường. Ông Thành là thành viên dự án nghiên cứu thị trường, trực tiếp các dự án Đánh giá sự hài lòng của khách hàng dùng điện cho tại hầu hết các tỉnh, thành phố cho Tổng Công ty Điện lực Miền Nam, Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc, Tổng Công ty Điện lực Miền Trung, Tổng Công ty Điện lực Hà nội trong năm 2018 – 2019.

Ngoài ra, ông Thành là viên tư vấn dự án nghiên cứu thị trường cho Công ty CP Vĩnh Quang, Tổng Công ty Giấy Việt Nam, Công ty CP Giáo dục Edufi, Công ty CP Freshhome, Công ty CP Kim Khí Thăng Long…

  • Học vị

Ông Thành có bằng Thạc sỹ Kinh doanh và Quản lý – Trường Đại học Kinh tế Quốc dân


Xem thêm: Đội ngũ chuyên gia Công ty Tư vấn Quản lý OCD

//]]>