0963 63 60 66

PGS TS. Trần Kim Thu

TS. Trần Chung Thủy
24 February, 2019
PGS TS. Tăng Văn Khiên
PGS TS. Tăng Văn Khiên
25 February, 2019
Show all
PGS TS. Trần Kim Thu

PGS TS. Trần Kim Thu

PGS TS. Trần Thị Kim Thu là Chuyên gia Nghiên cứu thị trường của OCD, chuyên sâu về thống kê.

  • Kinh nghiệm

Với hơn 35 kinh nghiệm, bà Thu đã tham gia giảng dạy, nghiên cứu và tư vấn trong nhiều dự án nghiên cứu thị trường, thống kê, đánh giá sự hài lòng của khách hàng.

Bà Thu là thành viên của các dự án đánh giá sự hài lòng của khách hàng dùng điện trên hầu hết các tỉnh, thành phố cho Tổng Công ty Điện lực Miền Nam, Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc, Tổng Công ty Điện lực Miền Trung, Tổng Công ty Điện lực Hà nội, Công ty Điện lực Đà nẵng trong năm 2015.

Bà Thu là chuyên gia trong dự án Khảo sát, đánh giá nhu cầu đào tạo và năng lực của doanh nghiệp về quản trị minh bạch, liêm chính trong kinh doanh cho Văn phòng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững (thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam – VCCI), Từ tháng 4/2013 đến tháng 8/2016, bà Thu là chuyên gia chính thuộc dự án EU về Du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội (dự án của Tổng cục Du lịch), chịu trách nhiệm chính cho hợp phần Nâng cao năng lực Thống kê du lịch.

Ngoài công việc tư vấn và giảng day, bà Thu còn là Giám đốc Trung tâm thuộc Liên hiệp nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới thuộc Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam.

  • Học vị

Bà Thu là Tiến sỹ Thống kê của trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Hàng năm bà đều tham gia các lớp bồi dưỡng ngắn hạn về nghiệp vụ thống kê của các tổ chức thống kê quốc tế phối hợp với Tổng cục Thống kê.


Xem thêm: Đội ngũ chuyên gia Công ty Tư vấn Quản lý OCD

//]]>