0963 63 60 66

Dịch vụ Tư vấn Chuyển đổi số

Chuyển đổi số là xu hướng tất yếu của doanh nghiệp

 • Chuyển đổi số là xu hướng tất yếu của doanh nghiệp
 • Chuyển đổi số giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả, tăng cường khả năng cạnh tranh.
 • Theo nghiên cứu năm 2018 của Garner, có tới 75% doanh nghiệp có chiến lược chuyển đổi số nhưng chỉ có 15% có khả năng chuyển đổi số

Chuyển đổi số có thể là gì:

 • Tự động hóa quá trình ra quyết định nhờ có thông tin thời gian thực và chính xác hơn?
 • Ứng dụng công nghệ để tạo khái niệm sản phẩm mới, để chuyển đổi phương thức thực hiện dịch vụ tạo nên trải nghiệm tuyệt hảo của khách hàng?
 • Chuẩn hóa luồng công việc và thông tin tác nghiệp đồng thời với tích hợp toàn bộ các thông tin để ra quyết định điều hành?
 • Tạo nên hệ thống thông minh cung cấp dữ liệu và phân tích dữ liệu hoạt động hiệu quả, gia tăng chất lượng thông tin giúp nhà quản lý ra quyết định nhanh, chính xác, hiệu quả?

Là tất cả những hoạt động trên. Bản chất chuyển đổi số là tích hợp công nghệ & kỹ thuật số để định nghĩa lại phương thức kết hợp giữa nhân lực, quy trình, dữ liệu nhằm tạo hiệu quả đột phá và đem lại lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp

Một số câu hỏi về chuyển đổi số

#Làm thế nào để bảo đảm thành công của chuyển đổi số?

 • Doanh nghiệp cần phải xây dựng được (a) chiến lược phát triển, (b) quy trình kinh doanh, (c) năng lực marketing, và (4) có cấu trúc quản lý phù hợp và kỹ năng nhân sự tốt để thực hiện chuyển đổi số

# Định lượng những lợi ích của số hóa để so sánh với mức đầu tư mà doanh nghiệp bỏ ra?

 • Bằng cách đặt những mục tiêu rõ ràng và chỉ tiêu lượng hóa cho những giá trị kỳ vọng của đầu tư, doanh nghiệp có thể đánh giá được lợi ích của đầu tư so sánh với mức phí họ bỏ ra.

# Mô hình tổ chức có đặc trưng gì sau khi chuyển đổi số, có những nguyên tắc nào cho dạng mô hình tổ chức đó?

 • Mô hình tổ chức thay đổi không phải vì lý do số hóa, mà vì những khái niệm hoặc phương thức quản lý mới được đặt ra. Rất nhiều nhiệm vụ của con người đã được công nghệ gánh vác, một số khác có thể biến đi hoặc điều chỉnh do áp dụng công nghệ. Đó là lý do mô hình tổ chức luôn cần được thay đổi để thích ứng với những cách quản lý và thực thi công việc mới thông minh hơn, hiệu quả hơn

#Các bước thực hiện chuyển đổi số là gì?

 • Luôn xác định được những mục tiêu và nguồn lực trước khi thực hiện
 • Chuẩn hóa chức năng nhiệm vụ trước, rồi tới quy trình nghiệp vụ của các chức năng chính, cách thức lập kế hoạch và thực hiện sau

#Chuyển đổi số có phải là bài toán dành riêng cho doanh nghiệp lớn?

 • Không, chuyển đổi số là bài toán của mọi loại doanh nghiệp. Đặc biệt, chuyển đổi số là một cách đi để doanh nghiệp nhỏ và vừa gia tăng sức cạnh tranh của mình nhanh hơn và bền vững hơn.

# Công ty tư vấn giúp doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi số như thế nào?

Nhà tư vấn sẽ giúp doanh nghiệp trả lời được 4 câu hỏi chính:

 • Chúng ta cạnh tranh bằng gì? Câu trả lời sẽ có qua việc xây dựng chiến lược kinh doanh, định vị rõ thương hiệu cùng những biện pháp xây dựng năng lực cốt lõi để tạo lợi thế cạnh tranh;
 • Chúng ta đưa sản phẩm dịch vụ tới cho khách hàng bằng cách nào? Nhà tư vấn sẽ giúp tư duy lại quá trình kinh doanh hướng tới trải nghiệm khách hàng tuyệt hảo nhất có thể, để tạo nên một mô hình kinh doanh hiệu quả hơn;
 • Chúng ta phát triển thương hiệu và thị trường như thế nào? Nhà tư vấn sẽ cùng bạn tìm ra chiến lược phát triển thị trường, xây dựng năng lực marketing.
 • Chúng ta cần phân định vai trò và trang bị năng lực cho nhân sự thực hiện chuyển đổi số ra sao? Điều chỉnh lại, hợp lý hóa và hiệu suất hóa cơ cấu tổ chức, xây dựng năng lực cho nhân sự tham gia quá trình chuyển đổi số là việc cần thực hiện tiếp theo

Doanh nghiệp cũng có thể tìm đến nhà tư vấn để xử lý những vấn đề thực thi cụ thể của hệ thống, bao gồm

 • Lập quy hoạch hệ thống thông tin & công nghệ phục vụ cho vận hành dịch vụ và/hoặc sản xuất sản phẩm và quản lý doanh nghiệp
 • Xây dựng bài toán quản lý, yêu cầu người dùng đối với các giải pháp số hóa quản trị
 • Xây dựng kế hoạch đầu tư và quản lý quá trình đầu tư hệ thống, lựa chọn công nghệ và nhà cung cấp giám sát thực hiện quá trình chuyển đổi này.

 

Tư vấn chuyển đổi số là một dịch vụ được các công ty tư vấn quốc tế cung cấp từ nhiều năm nay. Tuy nhiên, ở Việt Nam dịch vụ này mới được một số ít công ty tư vấn thực hiện bởi nó đòi hỏi một năng lực tổng hợp của nhiều chuyên môn sâu của các ngành lien quan tới chức năng được chuyển đổi số tại doanh nghiệp, như quản trị kinh doanh, quản trị thương hiệu và marketing, quản trị hệ thống thông tin và quản trị nhân sự.

Ngoài ra, OCD cũng hỗ trợ khách hàng triển khai các phần mềm quản lý nhân sự, phần mềm thông tin nhân sự, đánh giá năng lực, KPI, quản lý lý giao việc… trong bộ phần mềm quản lý doanh nghiệp OOC digiiMS, trong quá trình thực hiện dự án tư vấn cũng như sau khi kết thúc dự án thông qua đơn vị thành viên là Công ty CP Giải pháp Công nghệ OOC.

Xem thêm các dịch vụ khác của Công ty Tư vấn Quản lý OCD.