Dịch vụ Tư vấn Chuyển đổi số

Dịch vụ Tư vấn Chuyển đổi số của OCD giúp doanh nghiệp trong việc xác định đầu bài/vấn đề quản lý cần được số hóa, hỗ trợ làm việc với các nhà cung cấp phần mềm để lên yêu cầu tính năng chi tiết cho phần mềm, chạy thử và đánh giá.

Ngoài ra, OCD cũng hỗ trợ khách hàng triển khai các phần mềm quản lý nhân sự, phần mềm thông tin nhân sự, đánh giá năng lực, KPI, quản lý lý giao việc… trong bộ phần mềm quản lý doanh nghiệp OOC digiiMS, trong quá trình thực hiện dự án tư vấn cũng như sau khi kết thúc dự án thông qua đơn vị thành viên là Công ty CP Giải pháp Công nghệ OOC.

Phần mềm quản lý OOC digiiMS

Phần mềm quản lý OOC – digiiMS – phần mềm quản lý giúp nâng cao năng lực quản lý của doanh nghiệp một cách chuyên nghiệp, bám sát chiến lược và mô hình kinh doanh. Phần mềm quản lý OOC – digiiMS hiện bao gồm các module Cơ cấu tổ chức (digiiOST), Hồ sơ nhân sự (digiiHR), Quản lý năng lực (digiiCAT), Đánh giá kết quả (digiiKPI), Quản lý đãi ngộ (digiiC&B), và Quản lý giao việc (digiiTASK).

Đặc tính nổi bật

  • Phần mềm thông minh, đa dạng, khả năng tùy biến cao giúp doanh nghiệp tự thiết kế và vận hành hệ thống quản lý
  • Cơ chế nhập liệu đa dạng và thông minh
  • Báo cáo quản lý linh hoạt và hấp dẫn
  • Phân mềm duy nhất có công cụ và CSDL hỗ trợ thiết kế hệ thống quản lý
  • Hỗ trợ thường xuyên bởi đội ngũ tư vấn giàu kinh nghiệm

Lợi ích vượt trội

  • Quản lý nhân sự theo hướng “phát triển nguồn nhân lực”
  • Tiết kiệm tối đa thời gian nhập liệu và chuyển đổi dữ liệu
  • Tập trung vào nhu cầu của nhà quản lý
  • Phần mềm duy nhất cho phép tự thiết kế hệ thống và công cụ quản lý
  • Tận dụng kinh nghiệm thực tế của đội ngũ tư vấn

Để tìm hiểu thêm về Phần mềm Quản lý doanh nghiệp digiiMS, bấm vào đây

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

As you found this post useful...

Follow us on social media!