0963 63 60 66

Tư vấn Hệ thống chỉ tiêu KPI

Mô tả dịch vụ tư vấn hệ thống chỉ tiêu KPI:

Là một trong những công ty tư vấn quản lý đầu tiên cung cấp dịch vụ tư vấn xây dựng hệ thống chỉ tiêu KPI (hệ thống đánh giá kết quả công việc), OCD hiện là công ty tư vấn quản lý giàu kinh nghiệm hàng đầu Việt nam trong lĩnh vực tư vấn xây dựng hệ thống chỉ tiêu KPI (để triển khai chiến lược hoặc đánh giá kết quả công việc theo phương pháp BSC). OCD đã thực hiện thành công nhiều dự án tư vấn xây dựng hệ thống chỉ tiêu KPI cho nhiều doanh nghiệp ở Việt nam.

Quy trình tư vấn xây dựng hệ thống chỉ tiêu KPI (tư vấn KPI):
  1. Thống nhất định hướng chiến lược
  2. Chuẩn hóa cơ cấu tổ chức
  3. Chuẩn hóa chức năng bộ phận
  4. Chuẩn hóa hệ thống chức danh
  5. Xây dựng mô tả công việc
  6. Xây dựng hệ thống chỉ tiêu KPI và Quy chế đánh giá KPI
  7. Tích hợp hệ thống chỉ tiêu KPI vào phần mềm digiiKPI của OOC
  8. Hỗ trợ theo dõi, đánh giá KPI trên phần mềm digiiKPI
Một số dự án tư vấn xây dựng hệ thống chỉ tiêu KPI gần đây:

Dự án tư vấn xây dựng hệ thống lương cho Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt nam (PVPS)
Tư vấn Xây dựng Hệ thống Chỉ tiêu KPI cho công ty điện lực các tỉnh miền Nam
Dự án xây dựng hệ thống chỉ tiêu KPI cho Công ty Thuỷ điện IALY
Dự án Xây dựng Hệ thống Chỉ tiêu KPIs cho Ban QLDA Điện lực miền Nam
Dự án Tư vấn Chuẩn hoá quy trình và xây dựng hệ thống chỉ tiêu KPI cho Công ty QL&KT đường ô tô cao tốc HN-HP
Dự án Tư vấn chuẩn hóa cơ cấu tổ chức và xây dựng hệ thống chỉ tiêu KPI cho Công ty Thu phí tự động VETC

Tham khảo thêm Kinh nghiệm Tư vấn Hệ thống chỉ tiêu KPI hoặc Dự án Tư vấn Hệ thống chỉ tiêu KPI