0963 63 60 66

Tư vấn hệ thống chỉ số KPI cho Vincom Retail

Nghề Nhân sự: Vai trò và thách thức
Nghề Nhân sự: Vai trò và thách thức
31 July, 2014
Vietnam Market Research: Customer Satisfaction Surveying & Analysis for Power Corporations (EVN-CPC, EVN-NPC, EVN-HPC, EVN-SPC)
30 June, 2015
Show all
Vincom Retail - Vingroup

Vincom Retail - Vingroup

Tháng 9/2014, Công ty Tư vấn Quản lý OCD và Công ty CP Vincom Retail (Vingroup) khởi động dự án Xây dựng hệ thống chỉ số KPI cho Vincom Retail (Vingroup) và các Trung tâm Thương mại Royal City, Times City. Dự án đã hoàn thành ngay trong năm 2014 và VCR sẽ bắt đầu áp dụng hệ thống KPI mới trong năm 2015. 

Ngoài Dự án Tư vấn KPI, OCD cũng đã hoàn thành dự án tư vấn công cụ xây dựng định biên cho Vincom Retail (Vingroup).

Vincom Retail là công ty thành viên của Tập đoàn Vingroup – tập đoàn tư nhân số 1 Việt nam. 

 

Một số dự án tư vấn KPI gần đây