12 Tháng Tư, 2019
Khóa đào tạo quản lý mini MBA cho Công ty Dược phẩm Quốc tế Abipha

Bế giảng khóa học mini MBA cho Công ty Dược phẩm Quốc tế Abipha

Tháng 4/2019, Công ty Dược phẩm Quốc tế Abipha đã hoàn thành khóa học mini MBA do Công ty Tư vấn Quản lý OCD triển khai. […]
3 Tháng Ba, 2019
Opec Plastics

Đào tạo về Xây dựng Hệ thống KPI cho Opec Plastics

Tháng 3/2019, Công ty Tư vấn Quản lý OCD và Công ty CP Nhựa Opec Plastics đã tổ chức khóa đào tạo về Phương pháp Xây […]
26 Tháng Mười, 2018
Abipha Logo

Thực hiện chương trình đào tạo MiniMBA cho Tập đoàn Dược phẩm Abipha

Tháng 5/2018, Công ty Tư vấn Quản lý OCD đã kí kết và triển khai khoá đào Mini MBA cho Công ty CP Dược phẩm Quốc […]
26 Tháng Năm, 2017

Phát triển văn hoá doanh nghiệp cho Trung tâm Viễn thông và CNTT EVN

Tháng 5/2017, Công ty Tư vấn Quản lý OCD đã kí kết và triển khai khoá đào tạo Phát triển văn hoá doanh nghiệp cho Ban chỉ đạo, […]
26 Tháng Bảy, 2014

Đào tạo phương pháp, kỹ năng khảo sát và đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng sử dụng điện cho SPC

Tháng 7/2014, Công ty Tư vấn Quản lý OCD và Tổng Công ty Điện lực miền Nam đã phối hợp khai giảng Chương trình đào tạo […]