0963 63 60 66

25 May, 2019
Triển khai chương trình đào tạo kỹ năng cho TTCSKH NPC

Chương trình đào tạo kỹ năng và tư vấn mô hình quản lý cho TTCSKH NPC

Tháng 5/2019, Công ty Tư vấn Quản lý OCD triển khai chương trình đào tạo kỹ năng và tư vấn hoàn thiện mô hình quản lý […]
12 April, 2019
Chương trình mini MBA cho Công ty Dược phẩm Quốc tế Abipha

Bế giảng chương trình mini MBA cho Công ty Dược phẩm Quốc tế Abipha

Tháng 4/2019, Công ty Dược phẩm Quốc tế Abipha đã hoàn thành chương trình mini MBA do Công ty Tư vấn Quản lý OCD triển khai. […]
3 March, 2019
Opec Plastics

Đào tạo về Xây dựng Hệ thống KPI cho Opec Plastics

Tháng 3/2019, Công ty Tư vấn Quản lý OCD và Công ty CP Nhựa Opec Plastics đã tổ chức khóa đào tạo về Phương pháp Xây […]
26 October, 2018
Abipha Logo

Chương trình đào tạo MiniMBA cho Tập đoàn Dược phẩm Abipha

Tháng 5/2018, Công ty Tư vấn Quản lý OCD đã kí kết và triển khai khoá đào Mini MBA cho Công ty CP Dược phẩm Quốc […]
26 May, 2017

Phát triển văn hoá doanh nghiệp cho Trung tâm Viễn thông và CNTT EVN

Tháng 5/2017, Công ty Tư vấn Quản lý OCD đã kí kết và triển khai khoá đào tạo Phát triển văn hoá doanh nghiệp cho Ban chỉ đạo, […]