0963 63 60 66

26 May, 2017

Phát triển văn hoá doanh nghiệp cho Trung tâm Viễn thông và CNTT EVN

Tháng 5/2017, Công ty Tư vấn Quản lý OCD đã kí kết và triển khai khoá đào tạo Phát triển văn hoá doanh nghiệp cho Ban chỉ đạo, […]
26 July, 2014

Đào tạo phương pháp, kỹ năng khảo sát và đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng sử dụng điện cho SPC

Tháng 7/2014, Công ty Tư vấn Quản lý OCD và Tổng Công ty Điện lực miền Nam đã phối hợp khai giảng Chương trình đào tạo […]
26 August, 2013

Đào tạo giảng viên nguồn cho cho FPTsoftware

Khóa tập huấn chia làm hai đợt, kết hợp đào tạo trực tiếp và trực tuyến với những nội dung giảng dạy được các giảng viên […]
27 June, 2013
Vietnam Post

Đào tạo Kỹ năng Kinh doanh nâng cao cho Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam

Chương trình đào tạo Kỹ năng Kinh doanh nâng cao cho Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (VietnamPost, 2/2013). Chương trình được thiết kế và thực hiện kết […]
4 December, 2012
VietnamPost

Đào tạo Marketing và Phát triển kinh doanh cho VietnamPost

Năm 2012, Công ty Tư vấn Quản lý OCD đã hoàn thành chương trình Tăng cường năng lực Marketing và kỹ năng phát triển kinh doanh […]