0963 63 60 66

31 Tháng Ba, 2019
Nghiên cứu thị trường cho Clickable

Nghiên cứu nhận thức khách hàng và thái độ với chính sách BHXH

Tháng 3/2019. OCD đã thực hiện dự án Nghiên cứu nhận thức khách hàng và thái độ đối với chính sách BHXH cho Công ty TNHH […]
21 Tháng Hai, 2019

Báo cáo kết quả Đánh giá Mức độ hài lòng của KH sử dụng điện 2018 của TCT Điện lực Miền Bắc (EVNNPC)

Ngày 22/01/2019 Tổng Công ty điện lực miền Bắc tổ chức Hội thảo Báo cáo kết quả Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng sử dụng […]
15 Tháng Hai, 2019

Kết quả nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến lựa chọn của phụ huynh với xu hướng giáo dục mầm non Montessori

Năm 2018, Công ty CP Tư vấn Quản lý OCD phối hợp với Tập đoàn giáo dục Edufit – Tập đoàn sở hữu hệ thống Trường mầm non […]
21 Tháng Một, 2019

Công ty Tư vấn Quản lý OCD đánh giá mức độ hài lòng khách hàng Tổng Công Ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) năm 2018

Năm 2018 đánh dấu 6 năm thực hiện đánh giá mức độ hài lòng khách hàng Tổng Công ty Điện lực miền Trung giai đoạn 2013-2018, được thực […]
2 Tháng Mười Hai, 2018

Đánh giá sự hài lòng khách hàng năm 2018 cho 3 Tổng công ty điện lực miền Bắc, Trung, Nam và Hà Nội

Công ty Tư vấn Quản lý OCD triển khai dự án Đánh giá sự hài lòng khách hàng năm 2018 cho Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVN […]