0963 63 60 66

23 September, 2015
Toyota Mỹ Đình

Tư vấn lương cho IC&D – chủ sở hữu showroom Toyota Mỹ Đình, Ford Thăng Long

Tháng 9/2015, OCD và Công ty CP Hợp tác Đầu tư và Phát triển (IC&D) – công ty sở hữu các chuỗi showroom ô tô như […]
4 June, 2014
Sohaco banner

Tư vấn chiến lược và hệ thống quản lý nhân sự cho SOHACO

Tháng 6/2014, Công ty Tư vấn Quản lý OCD ký hợp đồng tư vấn chiến lược và hệ thống quản lý nhân sự cho Công ty Cổ […]
4 December, 2011
PTI logo large

Tư vấn tái cơ cấu và xây dựng hệ thống quản lý cho PTI

Năm 2011, tư vấn cho Tổng công ty Bảo hiểm Bưu điện (PTI) (www.pti.com.vn) tái cơ cấu và xây dựng tổng thể hệ thống quản trị […]