0963 63 60 66

Tư vấn Hệ thống lương 3P

Mô tả Dịch vụ Tư vấn Hệ thống lương 3P (Tư vấn lương):

OCD cung cấp dịch vụ tư vấn xây dựng hệ thống lương 3P (tư vấn lương) cho các doanh nghiệp. Hệ thống lương 3P giúp doanh nghiệp có một hệ thống lương phù hợp trong đó lương nhân viên được trả cho các yếu tố quan trọng như vị trí công việc, năng lực của nhân viên và kết quả thực hiện công việc.

Quy trình xây dựng hệ thống lương 3P (tư vấn lương):
 1. Thống nhất định hướng chiến lược
 2. Chuẩn hóa cơ cấu tổ chức
 3. Chuẩn hóa chức năng bộ phận
 4. Chuẩn hóa hệ thống chức danh
 5. Xây dựng mô tả công việc
 6. Xây dựng khung năng lực
 7. Đánh giá năng lực nhân viên theo khung năng lực
 8. Xây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá kết quả và Quy chế đánh giá
 9. Đánh giá giá trị công việc
 10. Xây dựng Quy chế và Hệ thống lương 3P
Kinh nghiệm tư vấn hệ thống lương 3P (tư vấn lương):

OCD hiện là công ty tư vấn giàu kinh nghiệm hàng đầu Việt nam trong lĩnh vực xây dựng hệ thống lương 3P. OCD đã thực hiện thành công nhiều dự án tư vấn hệ thống lương 3P cho nhiều doanh nghiệp ở Việt nam.

Kinh nghiệm tư vấn hệ thống lương 3P (tư vấn lương) của OCD được trình bày ở phần Kinh nghiệm Tư vấn Hệ thống Quản lý.

Tham khảo thêm về hệ thống lương 3P và phương pháp xây dựng hệ thống lương 3P:

Hệ thống lương 3P – Nâng cao hiệu suất, tạo động lực và thu hút nhân tài

Một số dự án tư vấn xây dựng hệ thống lương 3P tiêu biểu: 
 • Tư vấn xây dựng Hệ thống lương 3P cho Công ty CP Thép Xây dựng và Thương mại Đại Dũng, 2019
 • Tư vấn chiến lược và hệ thống lương 3P cho Công ty CP Dược Vĩnh Phúc, 2018
 • Tư vấn chiến lược và hệ thống lương 3P cho Tập đoàn Dược phẩm và Thương mại SOHACO, 2016
 • Tư vấn Hệ thống lương 3P cho Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo, 2014)
 • Tái cơ cấu và xây dựng Hệ thống lương 3P cho Công ty Logistics Hàng không (ALS, 2014)
 • Tư vấn xây dựng Chiến lược phát triển nhân sự, hệ thống lương 3P cho Tổng Công ty Khoáng sản Vinacomin (Vimico, 2013)
 • Tái cơ cấu và xây dựng Hệ thống lương 3P cho Công ty CP Tư vấn Điện 3 (PECC3, 2013)
 • Tư vấn chiến lược kinh doanh và Hệ thống lương 3P cho Công ty CP Nam Dược (2013)
 • Tư vấn Hệ thống lương 3P cho Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh địa ốc Hòa Bình (HBC, 2012)
 • Tư vấn Hệ thống lương 3P cho Công ty CP Đá ốp lát cao cấp Vinaconex (VICOSTONE, 2012).
 • Tư vấn Hệ thống lương 3P cho Công ty TNHH Việt Nam WACOAL (2011)

Kinh nghiệm Tư vấn Hệ thống lương của OCD

Phần mềm quản lý đãi ngộ digiiC&B