0963 63 60 66

chăm sóc khách hàng

16 August, 2019

Nghịch lý kinh doanh: Chăm sóc khách hàng càng tệ, công ty càng lãi to

Ai cũng hiểu câu “khách hàng là thượng đế”, nhưng đối với một số tập đoàn, chăm sóc khách hàng tệ mới là bí quyết đem […]