0963 63 60 66

chỉ tiêu KPIs

5 August, 2019
Phương pháp lựa chọn KPIs chuẩn cho doanh nghiệp của bạn.

Phương pháp lựa chọn KPIs chuẩn cho doanh nghiệp của bạn.

Công cụ quản lý hiệu suất doanh nghiệp (KPI) là công cụ cho biết doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả hay không so với các […]
2 September, 2017
Key Performance Indicator

KPI là gì? Các bước xây dựng được KPI hiệu quả.

KPIs là gì? KPI – Key Performance Indicators, là một hệ thống đo lường và đánh giá hiệu quả công việc là công cụ đo lường, đánh […]