0963 63 60 66

chia sẻ tri thức

9 November, 2019
Tổng quan về tài sản thương hiệu

Tổng quan về tài sản thương hiệu

Tài sản thương hiệu là một phần quan trọng trong việc xây dựng và phát triển một doanh nghiệp, là một trong những tài sản quý […]
23 October, 2019
Phân tích mô hình SWOT của hãng hàng không Korean Air

Phân tích mô hình SWOT của hãng hàng không Korean Air

Korean Air là hãng hàng không lớn nhất của Hàn Quốc , đây còn được biết đến là một trong những hãng bay lớn nhất khu […]
25 March, 2019

Làm sao để dịch vụ Công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu của kinh doanh?

Đó là một trong năm câu hỏi quan trọng mà diễn giả Đoàn Đức Đề đặt ra cho 100 nhà quản lý CNTT tham dự tại […]
23 March, 2019
kinh tế số

Các nước ASEAN tìm chính sách phát triển 5G và Kinh tế số

23 March, 2019
Nhà quản lý công nghệ: Cần tư duy kinh doanh và năng lực quản trị sự thay đổi

Nhà quản lý công nghệ: Cần tư duy kinh doanh và năng lực quản trị sự thay đổi

Nhiều doanh nghiệp đối diện với bài toán hóc búa làm sao xây dựng được một hệ thống dịch vụ công nghệ thông tin (ITSM) đáp […]