0963 63 60 66

Chuyển đổi số

10 Tháng Sáu, 2019
Số hóa Quản trị doanh nghiệp

OCD và OOC tổ chức thành công Hội thảo “Số hóa Quản trị doanh nghiệp: Xu hướng và kinh nghiệm tốt”

Hội thảo “Số hóa Quản trị doanh nghiệp: Xu hướng và kinh nghiệm tốt” do Công ty Tư vấn Quản lý OCD và Công ty Giải […]
7 Tháng Sáu, 2019

Bài trình bày 03 – Chuyển đổi số trong quản lý sản xuất – Phần 2

Bài trình bày 03 – Chuyển đổi số trong quản lý sản xuất – Phần 2 Người trình bày: Hà Duy Thiện, Giám đốc CNTT, Tập […]
3 Tháng Sáu, 2019
Số hóa Quản trị doanh nghiệp: Xu hướng và kinh nghiệm tốt

Tài liệu hội thảo Số hóa quản trị – Xu hướng và thông lệ tốt

Tài liệu hội thảo Số hóa quản trị – Xu hướng và thông lệ tốt do Công ty CP Tư vấn Quản lý OCD và Công […]
3 Tháng Sáu, 2019
Chuyển đổi số trong QTNS và điều hành

Bài trình bày 04 – Chuyển đổi số trong quản lý nhân sự và điều hành

Bài trình bày 04 – Chuyển đổi số trong quản lý nhân sự và điều hành Người trình bày: Tăng Văn Khánh, Tổng Giám đốc OCD, […]
3 Tháng Sáu, 2019

Bài trình bày 03 – Chuyển đổi số trong quản lý sản xuất – Phần 1

Bài trình bày 03 – Chuyển đổi số trong quản lý sản xuất – Phần 1 Người trình bày: Hà Duy Thiện, Giám đốc CNTT, Tập […]