0963 63 60 66

công nghệ truyền cảm hứng

20 June, 2019
Công nghệ giúp truyền cảm hứng cho startup đổi mới, sáng tạo

Công nghệ giúp truyền cảm hứng cho startup đổi mới, sáng tạo

Theo Co-founder CEO của công ty OSAM Hồ Việt Anh, công nghệ sẽ giúp truyền được cảm hứng cho các thế hệ trẻ để họ đổi […]