0963 63 60 66

đào tạo

30 March, 2020
Quản trị chiến lược - Triển khai chiến lược bằng BSC

Triển khai chiến lược và quản lý hiệu suất theo phương pháp Bảng điểm cân bằng BSC

Mục tiêu của khóa học Khóa đào tạo Triển khai chiến lược và quản lý hiệu suất theo phương pháp Bảng điểm cân bằng BSC (Balanced […]
23 March, 2020
Khóa học Kỹ năng làm việc nhóm

Khóa học Kỹ năng làm việc nhóm

Mục tiêu khóa học Khoá học Kỹ năng làm việc nhóm nhằm giúp học viên phát triển các kỹ năng cần thiết cho quá trình xây dựng, […]
21 March, 2020
Khóa học tư duy

Khóa học Phát triển tư duy hệ thống & tổng thể

Mục tiêu khóa học Khoá học Phát triển tư duy hệ thống & tổng thể  giúp các nhà quản lý nhìn nhận và xử lý các […]
8 November, 2019
OCD khai giảng khóa đào tạo kpi

OCD khai giảng khóa đào tạo “Hệ thống đánh giá hiệu quả doanh nghiệp theo phương pháp BSC – KPI”

Ngày 8/11/2019, Công ty Cổ phần Tư vấn Quản lý OCD đã tổ chức khai giảng khóa đào tạo “Hệ thống đánh giá hiệu quả doanh […]
14 October, 2019
Khóa học xây dựng và triển khai KPI

Khóa học xây dựng và triển khai hệ thống KPI – Thông lệ tốt trong doanh nghiệp

Mục tiêu khoá học Khóa học được thiết kế nhằm giúp học viên có được cái nhìn tổng quát về xây dựng và triển khai hệ thống […]