0963 63 60 66

dự án OCD

11 November, 2019
kick off dự án tư vấn Đại Dũng

Tư vấn hệ thống quản lý nhân sự cho Công ty CP Cơ khí Xây dựng Thương mại Đại Dũng

Ngày 9/11/2019, Công ty CP Cơ khí Xây dựng Thương mại Đại Dũng (DDC) và Công ty CP Tư vấn Quản lý OCD đã tiến hành […]
25 September, 2019
Các học viên thực hành bài tập nhóm

OCD khai giảng khóa đào tạo Xây dựng hệ thống KPIs tại Công ty Hải An – Hải Phòng

Dựa trên yêu cầu đặt ra của khách hàng, ngày 25/09/2019, Công ty Tư vấn Quản lý OCD quyết định tổ chức khóa đào tạo KPIs được […]
14 August, 2019
Bravestars game

Kick-off Dự án Đào tạo, tư vấn xây dựng chiến lược và xây dựng chính sách cổ phiếu nhân viên Bravestars Games

Tháng 8/2019, Công ty Tư vấn Quản lý OCD và Công ty CP Công nghệ Bravestars đã chính thức khởi động dự án: “Đào tạo, tư […]