0963 63 60 66

dự án OCD

14 Tháng Tám, 2019
Bravestars game

Kick-off Dự án Đào tạo, tư vấn xây dựng chiến lược và xây dựng chính sách cổ phiếu nhân viên Bravestars Games

Tháng 8/2019, Công ty Tư vấn Quản lý OCD và Công ty CP Công nghệ Bravestars đã chính thức khởi động dự án: “Đào tạo, tư […]