0963 63 60 66

MiniMBA

26 October, 2018
Abipha Logo

Thực hiện chương trình đào tạo MiniMBA cho Tập đoàn Dược phẩm Abipha

Tháng 5/2018, Công ty Tư vấn Quản lý OCD đã kí kết và triển khai khoá đào Mini MBA cho Công ty CP Dược phẩm Quốc […]
4 June, 2010
MiniMBA

Đào tạo Mini-MBA cho Canon Vietnam

Nhằm nâng cao năng lực và tăng cường tính chủ động của đội ngũ quản lý cấp trung trong việc góp phần vào sự phát triển […]
6 March, 2010

Mini MBA Program for Canon mid-level managers

Mini MBA Program for Management Capacity Development was designed and delivered to mid-level manager team of Canon Vietnam in 2010-2011. The program lasted six months with […]