0963 63 60 66

Nghiên cứu thị trường

17 Tháng Sáu, 2019
Nghiên cứu thị trường

10 lợi ích nghiên cứu thị trường

Nghiên cứu thị trường cung cấp dịch vụ để giúp cá nhân hoặc tổ chức nào trong việc đưa ra quyết định tốt, sáng suốt hơn. Càng […]
16 Tháng Sáu, 2019
Nghiên cứu thị trường

6 bước nghiên cứu thị trường

Nghiên cứu thị trường một công việc phức tạp và có thể rất tốn kém. Do đó việc xác định một quy trình nghiên cứu thị […]
11 Tháng Sáu, 2019
Phương pháp phỏng vấn

8 phương pháp nghiên cứu định tính

Phương pháp phỏng vấn sâu Phương pháp phỏng vấn sâu (PVS) là một trong những phương pháp thu thập thông tin định tính được các nhà […]
31 Tháng Ba, 2019
Nghiên cứu thị trường cho Clickable

Nghiên cứu nhận thức khách hàng và thái độ với chính sách BHXH

Tháng 3/2019. OCD đã thực hiện dự án Nghiên cứu nhận thức khách hàng và thái độ đối với chính sách BHXH cho Công ty TNHH […]
16 Tháng Ba, 2019
Đánh giá sự hài lòng của khách hàng

Đánh giá sự hài lòng của khách hàng cho EVN – 6 năm thực hiện

Đánh giá hài lòng khách hàng của Tập đoàn Điện lực Việt nam (EVN) – một dự án đã trải qua 6 năm (2013-2018), đã để […]