0963 63 60 66

Phần mềm quản lý sản xuất

4 July, 2018
Hà Duy Thiện

Mr. Hà Duy Thiện

Ông Hà Duy Thiện là Cộng tác viên của Công ty Tư vấn Quản lý OCD, chuyên về Công nghệ Thông tin, đặc biệt là phần […]