0963 63 60 66

triển khai chiến lược

30 March, 2020
Quản trị chiến lược - Triển khai chiến lược bằng BSC

Triển khai chiến lược và quản lý hiệu suất theo phương pháp Bảng điểm cân bằng BSC

Mục tiêu của khóa học Khóa đào tạo Triển khai chiến lược và quản lý hiệu suất theo phương pháp Bảng điểm cân bằng BSC (Balanced […]
2 August, 2019
Các bước phát triển chiến lược kinh doanh thành công cho doanh nghiệp

Các bước phát triển chiến lược kinh doanh thành công cho doanh nghiệp

Chiến lược kinh doanh có chiều sâu cùng với việc hoàn thành từng mục tiêu một cách hiệu quả sẽ tạo ra công thức thành công […]