0963 63 60 66

Tự thiết kế cơ cấu tổ chức

9 September, 2017

Thiết kế cơ cấu tổ chức

Jay W.Lorsch là giáo sư về khoa học quan hệ nhân quần ở trường Đại học Harvard – Mỹ. Cống hiến của ông tập trung trong […]