0963 63 60 66

Tự thiết kế khung năng lực

22 Tháng Chín, 2017

Tự xây dựng khung năng lực và đánh giá năng lực

Giới thiệu Khung năng lực Khái niệm về Khung năng lực bắt nguồn từ định nghĩa về Năng lực (Competency) đã được nghiên cứu, áp dụng […]